Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dino Jiyeon

 1. Dino Jiyeon
  Dino Jiyeon
  On đi i miss you fuck much :(
  19 Tháng tám 2019
 2. Dino Jiyeon
  Dino Jiyeon
  Thiếu đuôi ing rồi :)
  19 Tháng tám 2019
 3. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  cứ có cảm giác,.....
  19 Tháng tám 2019
 4. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  :D
  đừng ns bậy:D
  20 Tháng tám 2019
 5. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ơ hay em có ns gì đâu
  20 Tháng tám 2019
 6. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  có tật giật mình :>
  20 Tháng tám 2019
 7. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  no no
  dino nói:D
  nói về trình độ nói tục thì chị là người đứng đầu danh sách
  20 Tháng tám 2019
 8. Vũ Nhất Thiên
  20 Tháng tám 2019
 9. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  kekeke
  nói từ gì chị cũng biết hết
  nói tục = tiếng anh đừng tưởng chị ko biết:)
  20 Tháng tám 2019
 10. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ôi trời
  20 Tháng tám 2019
 11. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  đúng là mở mang tầm mắt mà
  20 Tháng tám 2019
 12. Trần Vân Anh 2k5
  20 Tháng tám 2019
 13. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  em cảm thấy 2ng........:>
  20 Tháng tám 2019
 14. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  2 người sao???
  20 Tháng tám 2019
 15. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  hông có j :>>>
  20 Tháng tám 2019
 16. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  nói nhanh
  20 Tháng tám 2019
 17. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  hông :>>>
  20 Tháng tám 2019
 18. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  nói đi
  chị ko nói chi đâu
  20 Tháng tám 2019
 19. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ahihihi :>
  20 Tháng tám 2019
 20. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  nói điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  20 Tháng tám 2019
 21. Vũ Nhất Thiên
  20 Tháng tám 2019
 22. Trần Vân Anh 2k5
  20 Tháng tám 2019
 23. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  thấy 2 ng......:>
  20 Tháng tám 2019
 24. Trần Vân Anh 2k5
  20 Tháng tám 2019
 25. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  lên hs mà chưa có ảnh bìa
  20 Tháng tám 2019
 26. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  yepppp
  tại sao nhỉ:<
  20 Tháng tám 2019
 27. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  cập nhật ảnh bìa đi chị
  20 Tháng tám 2019
 28. Trần Vân Anh 2k5
  20 Tháng tám 2019
 29. Dino Jiyeon
  Dino Jiyeon
  Câu đấy là anh nhớ em v** cả *** ra :)
  20 Tháng tám 2019
 30. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  đù móa
  20 Tháng tám 2019
 31. Dino Jiyeon
  20 Tháng tám 2019
 32. Trần Vân Anh 2k5
  21 Tháng tám 2019
-->