Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. View previous comments
 2. Vũ Nhất Thiên
  19 Tháng tám 2019
 3. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Tạo nghiệp,hhahaha
  19 Tháng tám 2019
 4. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  à do nghiệp nó đè
  19 Tháng tám 2019
 5. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Yessss
  19 Tháng tám 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  Có vẻ như mình là người tối cổ ở đây =_=
  19 Tháng tám 2019
 7. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2019
 8. Vũ Nhất Thiên
  19 Tháng tám 2019
 9. kanna kamui
  kanna kamui
  Tủi thân quá các anh chị T^T
  19 Tháng tám 2019
 10. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Thôi mà,chị xin lỗi
  19 Tháng tám 2019
 11. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  hả hả ngươi mà cx bt xin lỗi á
  ahiuhiu sorry
  19 Tháng tám 2019
 12. kanna kamui
  kanna kamui
  =_= anh ơi....
  19 Tháng tám 2019
 13. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2019
 14. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ưi anh đây
  19 Tháng tám 2019
 15. kanna kamui
  kanna kamui
  Cẩn thận ăn cảnh cáo 2 phát đó anh zai
  19 Tháng tám 2019
 16. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  :) lý do nà
  19 Tháng tám 2019
 17. kanna kamui
  kanna kamui
  19 Tháng tám 2019
 18. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2019
 19. kanna kamui
  kanna kamui
  Ngôn ngữ không phù hợp và làm phiền thành viên khác :<<<
  19 Tháng tám 2019
 20. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Yessss
  19 Tháng tám 2019
 21. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Ngàn like cho em yêu
  19 Tháng tám 2019
 22. Vũ Nhất Thiên
  19 Tháng tám 2019
 23. kanna kamui
  kanna kamui
  Cả chị em mình cũng vậy đó :v
  19 Tháng tám 2019
 24. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Cho đen lun em ơi:D
  19 Tháng tám 2019
 25. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Hả sao có cả chị nữa chị vô tội
  19 Tháng tám 2019
 26. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  =)) lm phiền thành viên khác
  19 Tháng tám 2019
 27. kanna kamui
  kanna kamui
  Thật đó chị ơi :>>
  19 Tháng tám 2019
 28. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2019
 29. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2019
 30. anlong6@gmail.com
  19 Tháng tám 2019
 31. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2019
 32. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Chị rút trước đây,pp
  19 Tháng tám 2019
 33. anlong6@gmail.com
  19 Tháng tám 2019
 34. kanna kamui
  kanna kamui
  Haha, nãy giờ em đùa đó, hai người yên tâm đi :>>>
  19 Tháng tám 2019
 35. kanna kamui
  kanna kamui
  #Trọng: ngôn ngữ không phù hợp
  19 Tháng tám 2019
 36. anlong6@gmail.com
  19 Tháng tám 2019
 37. kanna kamui
  kanna kamui
  Đừng thắc mắc, ông là bị thật đấy !!
  19 Tháng tám 2019
 38. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Hehehe ,pp
  19 Tháng tám 2019
 39. anlong6@gmail.com
  19 Tháng tám 2019
 40. kanna kamui
  kanna kamui
  Pp chế iu
  19 Tháng tám 2019
 41. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Chế???hahaha
  19 Tháng tám 2019
 42. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Chế Trọng
  19 Tháng tám 2019
 43. Cherry_cherry
  19 Tháng tám 2019
 44. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  á hahaha
  19 Tháng tám 2019
 45. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  :) thb của tôi
  19 Tháng tám 2019
 46. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Bây h mới hiểu haizzzzz
  19 Tháng tám 2019
 47. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  :) ta chưa phá nhà ngươi lần nào
  19 Tháng tám 2019
 48. Linh - chan
  Linh - chan
  ớ, me là ai, đây lài đâu, và gọi me làm chi
  20 Tháng tám 2019
 49. Vũ Nhất Thiên
  20 Tháng tám 2019
 50. Linh - chan
  20 Tháng tám 2019
 51. Vũ Nhất Thiên
  20 Tháng tám 2019
-->