Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dino Jiyeon

 1. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  đây anhhhhhh
  19 Tháng tám 2019
 2. Dino Jiyeon
  Dino Jiyeon
  Hehe không có gì giờ em sẽ lên đc học sinh :).
  19 Tháng tám 2019
 3. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  ????
  là sao anh
  20 Tháng tám 2019
 4. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  mà sao anh biết nhanh vậy
  20 Tháng tám 2019
-->