Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thái Minh Quân

 1. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - chắc mệt lắm thầy nhỉ ?
  21 Tháng tám 2019
 2. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Chắc vậy rồi.... Hơn 300 đứa chứ ít gì
  21 Tháng tám 2019
 3. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - thầy dạy c3 ạ ?
  21 Tháng tám 2019
 4. Thái Minh Quân
  21 Tháng tám 2019
 5. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - c2 :3 em tưởng thầy dạy c3
  21 Tháng tám 2019
 6. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  mình có dạy c3 luôn
  21 Tháng tám 2019
 7. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - cool vậy ạ :33
  21 Tháng tám 2019
-->