Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Vân Anh 2k5

 1. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  vụ gì đấy chị iu
  19 Tháng tám 2019
 2. Khánh Hồ Bá
  19 Tháng tám 2019
 3. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  16 ngày đếm ngược là khai giảng
  17 ngày đếm ngược là "my birthday"
  hehe:D
  19 Tháng tám 2019
 4. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ghê ghê
  19 Tháng tám 2019
 5. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  my birthday của tui năm nay vào mùng 4 tết (8/2) :D
  19 Tháng tám 2019
 6. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  quà quà.........
  19 Tháng tám 2019
 7. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  1/9 sinh nhật em đóa
  19 Tháng tám 2019
 8. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 9. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  sắp sắp
  19 Tháng tám 2019
 10. View most recent comments
-->