Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Vân Anh 2k5

 1. View previous comments
 2. Vũ Nhất Thiên
  19 Tháng tám 2019
 3. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 4. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ơ hay ,cái này là em ns mới đúng chứ
  19 Tháng tám 2019
 5. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  trai nhường gái
  hehehe:D
  19 Tháng tám 2019
 6. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  nố nồ ng xưa có câu:''Kính trên nhường dưới'' thế nên chị phải nhường em chứ
  19 Tháng tám 2019
 7. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  đó là ''ngày xưa'' rồi
  19 Tháng tám 2019
 8. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  là người xưa not ngày xưa
  19 Tháng tám 2019
 9. Khánh Hồ Bá
  19 Tháng tám 2019
 10. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  hở ''bà nó ơi''
  19 Tháng tám 2019
 11. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  yepppppppppp
  tặng quà,,,,,
  19 Tháng tám 2019
 12. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  bà-mẹ-nhà -nó-ơi :D
  19 Tháng tám 2019
 13. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  quà quà quà
  19 Tháng tám 2019
 14. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 15. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  hở hở hở
  19 Tháng tám 2019
 16. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  chưa đến ngày
  quà quà
  19 Tháng tám 2019
 17. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 18. Vũ Nhất Thiên
  19 Tháng tám 2019
 19. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  quà của trẫm đâuuuuuuuuuuu
  19 Tháng tám 2019
 20. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  bẩm bệ hạ ,quà của ngài đg ở ngoài quá ạ
  19 Tháng tám 2019
 21. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  kb đi rồi cho quà..ờ...quà gì nhỉ
  19 Tháng tám 2019
 22. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  áo,giày..........
  19 Tháng tám 2019
 23. Khánh Hồ Bá
  19 Tháng tám 2019
 24. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  tui ko kb đc
  19 Tháng tám 2019
 25. Trần Vân Anh 2k5
 26. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  why ?
  hay bà share link fb của bà qua đây đi
  19 Tháng tám 2019
 27. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 28. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  kb vs tui đi
  19 Tháng tám 2019
 29. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  Trần An Dương (Vương ) ?
  19 Tháng tám 2019
 30. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  đó là fb em tui
  tui lấy dùng tạm
  19 Tháng tám 2019
 31. Dino Jiyeon
  Dino Jiyeon
  Face đó à :)
  19 Tháng tám 2019
 32. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  yes, đó cũng là nick phụ
  19 Tháng tám 2019
 33. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 34. Khánh Hồ Bá
 35. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 36. Khánh Hồ Bá
  19 Tháng tám 2019
 37. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 38. Trần Vân Anh 2k5
 39. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  đến giờ nấu ăn rồi
  pama vắng nhà
  quẩy thôi
  19 Tháng tám 2019
 40. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  you ở trong ảnh à
  19 Tháng tám 2019
 41. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  bé bé lớp 3
  :)
  19 Tháng tám 2019
 42. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 43. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
 44. Khánh Hồ Bá
  19 Tháng tám 2019
 45. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  tha cho thb của tui đi
  19 Tháng tám 2019
 46. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  what ?
  tôi đã làm gì sai ?
  19 Tháng tám 2019
 47. Vũ Nhất Thiên
  19 Tháng tám 2019
 48. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  thb? thằng bạn ?
  19 Tháng tám 2019
 49. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ôi trời thông báo :)
  19 Tháng tám 2019
 50. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  ò, tui off cps 15p ăn thôi mà vào 18 'thằng bạn' luôn
  19 Tháng tám 2019
 51. Vũ Nhất Thiên
  19 Tháng tám 2019
-->