Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Harry Nanmes

 1. Harry Nanmes
 2. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Mình like rồi nhé, bài của bạn hay lắm ^^
  19 Tháng tám 2019
 3. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Cảm ơn bạn nhé! Bài của cậu đặc biệt thật đấy.
  19 Tháng tám 2019
 4. Đỗ Hằng
  19 Tháng tám 2019
 5. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Cảm ơn bạn, mình sẽ rất vui nếu bạn ủng hộ nó ^^
  19 Tháng tám 2019
 6. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Ok bạn nhé!
  19 Tháng tám 2019
 7. Harry Nanmes
 8. Trần Vân Anh 2k5
  21 Tháng tám 2019
 9. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Cảm ơn bạn nhé!
  21 Tháng tám 2019
 10. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  hề lô ông bạn già hehe :(
  22 Tháng tám 2019
 11. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Hề lô, bạn già đây! viết xong hai câu chuyện mà già hẳn đi rồi đâyy... Ngủ muộn thế không biết.
  22 Tháng tám 2019
 12. Harry Nanmes
  22 Tháng tám 2019
 13. Harry Nanmes
 14. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Hết thời hạn rồi bạn ơi
  27 Tháng tám 2019
 15. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Éc, mình không để ý.
  27 Tháng tám 2019
-->