Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng tám 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  k đáng cười đâu đạt ak
  18 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  18 Tháng tám 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  m cười vì cái gì
  18 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Để t cmt xem m có cmt dc k
  19 Tháng tám 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  23 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  23 Tháng tám 2019
-->