Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cherry_cherry

 1. Takudo
  Takudo
  yo
  18 Tháng tám 2019
 2. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  chào bạn ^^
  18 Tháng tám 2019
 3. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 4. Takudo
  Takudo
  hey yo còn j
  P/S: tùng anh nó đi chơi với gái rồi
  18 Tháng tám 2019
 5. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 6. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  mà bạn làm avartar động sao vậy
  18 Tháng tám 2019
 7. Takudo
  Takudo
  18 Tháng tám 2019
 8. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  nó ko có nhà càng tót ,mk sang phaswall nó:D
  18 Tháng tám 2019
 9. Takudo
  Takudo
  đợi tí lấy link đã
  mà có ảnh gif ko ?
  18 Tháng tám 2019
 10. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  sang nhà con Vy vừa mới phá nhà nó xong
  18 Tháng tám 2019
 11. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 12. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  đi ngủ đây
  18 Tháng tám 2019
 14. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  mk lấy ảnh khác
  18 Tháng tám 2019
 15. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  uk,t đang chơi
  18 Tháng tám 2019
 16. Takudo
  Takudo
  18 Tháng tám 2019
 17. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 18. Quang Đông
  Quang Đông
  19 Tháng tám 2019
 19. Takudo
  Takudo
  tukudo là thằng nào thế ?
  19 Tháng tám 2019
 20. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Hs mới
  20 Tháng tám 2019
 21. Cherry_cherry
  20 Tháng tám 2019
 22. Quang Đông
  Quang Đông
  nhầm chút thôi!
  20 Tháng tám 2019
 23. Cherry_cherry
  20 Tháng tám 2019
 24. Takudo
  Takudo
  ko đi học à
  TT
  học từ 7h đến tận 11h30 mới đc về TT
  20 Tháng tám 2019
 25. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Bạn hỏi ai zị
  20 Tháng tám 2019
 26. Takudo
  Takudo
  cả 2 đứa bây
  20 Tháng tám 2019
 27. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  No mk mới đi lao động thôi,tuần sau mới đi học
  20 Tháng tám 2019
 28. Takudo
  Takudo
  haizz
  có mỗi tui khổ ...
  20 Tháng tám 2019
 29. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Hehehehe
  20 Tháng tám 2019
 30. Tungtom
  Tungtom
  kkk tui học đến 9 rưỡi về ngồi chơi mini world :W
  20 Tháng tám 2019
 31. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Đó là trò gì sao tui ko bít nhỉ???
  20 Tháng tám 2019
-->