Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kaito - kun

 1. Takudo
  Takudo
  $\color{Pink}{\fbox{Làm thế này hả?}}$
  18 Tháng tám 2019
 2. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  ồ,làm cái này có vẻ lâu đấy
  18 Tháng tám 2019
 3. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  dạy mk vs
  18 Tháng tám 2019
 4. Takudo
  Takudo
  $\color{Violet}{\fbox{Làm cái này phải có trình độ}}$
  18 Tháng tám 2019
 5. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 6. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  siêu thế
  18 Tháng tám 2019
 7. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  dạy mk vs
  18 Tháng tám 2019
 8. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  huhuhu
  18 Tháng tám 2019
 9. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  dạy đi
  18 Tháng tám 2019
 10. Takudo
  Takudo
  $\color{Green}{\fbox{Nó có công thức là ...}}$
  18 Tháng tám 2019
 11. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 12. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 13. Takudo
  Takudo
  \color{Red}{\fbox{Nội dung cần ghi}}
  Đổi màu ở chỗ có chữ red đó
  P/S: Thêm $ ở hai đầu nhaaaaa
  ($ là ấn Shift+4 nha)
  18 Tháng tám 2019
 14. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 15. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  mk ko làm đâu
  18 Tháng tám 2019
 16. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  camr ơn bạn :D
  18 Tháng tám 2019
 17. Takudo
  Takudo
  Thêm $ ở 2 đầu ..
  18 Tháng tám 2019
 18. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 19. Takudo
  Takudo
  cái này chỉ cần copy thui
  với chỉnh nd là đc mà
  18 Tháng tám 2019
 20. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  $\color{green}{\flox{ồ}}$
  18 Tháng tám 2019
 21. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  hihihi
  18 Tháng tám 2019
 22. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  iq ko đc cao ^^
  18 Tháng tám 2019
 23. Takudo
  Takudo
  dấu này \ (dưới nút backspace í)
  ko phải là /
  18 Tháng tám 2019
 24. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  ng mà sao nó kì vậy
  18 Tháng tám 2019
 25. Takudo
  Takudo
  \color{Red}{\fbox{Nội dung cần ghi}}
  18 Tháng tám 2019
 26. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  \color{Red}{\fbox{mk làm đc rồi}}
  18 Tháng tám 2019
 27. Takudo
  Takudo
  $
  18 Tháng tám 2019
 28. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  $\color{Red}{\fbox{mk làm đc rồi}}$
  18 Tháng tám 2019
 29. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  $\color{Red}{\fbox{trò này hay}}$
  18 Tháng tám 2019
 30. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  $\color{Brow}{\fbox{thấy mìn giỏi ko???}}$
  18 Tháng tám 2019
 31. Takudo
  Takudo
  :v
  18 Tháng tám 2019
 32. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 33. Takudo
  Takudo
  màu tránh đi :D
  18 Tháng tám 2019
 34. Takudo
  Takudo
  trắng
  18 Tháng tám 2019
 35. Cherry_cherry
  18 Tháng tám 2019
 36. Kaito - kun
  Kaito - kun
  Phù.... nát cái tb
  21 Tháng tám 2019
 37. Takudo
  Takudo
  hé hé
  21 Tháng tám 2019
-->