Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Dạy chị cách hack fb đi :)
  18 Tháng tám 2019
 2. Thiên Thuận
  18 Tháng tám 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Thiệt nak :)
  18 Tháng tám 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Bày cho chị xong em lại có thêm cái gạch + đen
  18 Tháng tám 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Đề nghị của tus này rep nếu không sẽ có hậu quả :')
  18 Tháng tám 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Hack face mak
  Có liên quan gì đến HMF đâu em
  18 Tháng tám 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Chị đọc kĩ lại nội quy mới nhất do anh Toji viết nhé
  18 Tháng tám 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Thế thì chị chịu
  Qua fb nha :3
  18 Tháng tám 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ok......
  18 Tháng tám 2019
-->