Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi temotojirimo12

 1. hoa du
  hoa du
  hú hú
  t đêy~~~
  18 Tháng tám 2019
 2. temotojirimo12
  temotojirimo12
  đang làm gì đó
  à m có tham gia NTLCC của CLB sử hong
  18 Tháng tám 2019
 3. hoa du
  hoa du
  có t có tham gia
  18 Tháng tám 2019
 4. hoa du
  hoa du
  đang xem youtube bớt chán lấy cảm hứng làm CBTX típ
  18 Tháng tám 2019
 5. temotojirimo12
  temotojirimo12
  m làm chưa
  t thì chưa động vào nó
  18 Tháng tám 2019
 6. hoa du
  hoa du
  chưa
  18 Tháng tám 2019
 7. temotojirimo12
  temotojirimo12
  tối qua t có gửi quà qua shop m gửi chưa
  18 Tháng tám 2019
 8. hoa du
  hoa du
  gửi 2 lần lận
  18 Tháng tám 2019
 9. temotojirimo12
  temotojirimo12
  có 1 mà
  rồi máy t lại lỗi
  18 Tháng tám 2019
 10. hoa du
  hoa du
  cách nhau tới 30p lận =))
  18 Tháng tám 2019
 11. temotojirimo12
  temotojirimo12
  ai biết đâu
  mà thôi kệ đi
  18 Tháng tám 2019
-->