Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Maria Mariko

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  =_= rồi sao
  18 Tháng tám 2019
 2. Maria Mariko
  Maria Mariko
  rồi rứa:)
  =_=
  18 Tháng tám 2019
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  =_= vui ha
  18 Tháng tám 2019
 4. Maria Mariko
  Maria Mariko
  vui mà:)
  19 Tháng tám 2019
 5. Phủ Thiên
  19 Tháng tám 2019
 6. Maria Mariko
  Maria Mariko
  Avt đẹp quá
  Đôi với ai vậy
  19 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  với m đó búp nô
  20 Tháng tám 2019
 8. Takudo
  Takudo
  Best giả ngu :v
  20 Tháng tám 2019
 9. Maria Mariko
  20 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mà sao ko đổi ngược lại đi
  20 Tháng tám 2019
 11. Takudo
  Takudo
  toàn bọn khó chiều :v
  20 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  để ngược lại đẹp hơn
  20 Tháng tám 2019
 13. Maria Mariko
  Maria Mariko
  chị hỏi bạn ấy đi
  em sợ bạn ý k thích
  20 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ầu, nó mừng ấy chứ, để chị nhắn
  20 Tháng tám 2019
 15. Takudo
  Takudo
  ...
  20 Tháng tám 2019
 16. Maria Mariko
  Maria Mariko
  chị có thấy wall bị thay đổi không chị
  20 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hở??????????
  20 Tháng tám 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thấy bth
  20 Tháng tám 2019
 19. Maria Mariko
  Maria Mariko
  để em gởi anh cho nha
  20 Tháng tám 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  anh??????
  20 Tháng tám 2019
 21. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  anh ?? hê hê chắc là nói anh takudo đấy
  21 Tháng tám 2019
 22. Maria Mariko
  Maria Mariko
  nhầm,chị
  21 Tháng tám 2019
 23. Maria Mariko
  Maria Mariko
  oé,thay rùi à
  21 Tháng tám 2019