Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  haha làm chi?
  17 Tháng tám 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  làm đề KHTN vs t, đag địnhk làm :D
  17 Tháng tám 2019
 3. Kayaba Akihiko
  17 Tháng tám 2019
 4. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  lười lắm m, hay mai nếu t rảnh đi, mà m đọc hết vở t chụp ch, mai t chụp tiếp m đọc r có một bài th giao mà t ch làm nữa, làm chung luôn
  17 Tháng tám 2019
 5. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  uầy , để t cày ;)
  17 Tháng tám 2019
 6. Kayaba Akihiko
  17 Tháng tám 2019
-->