Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Văn Kaiser

 1. hoa du
  hoa du
  Idol Shin :>
  17 Tháng tám 2019
 2. Văn Kaiser
  Văn Kaiser
  Cho ken xin ảnh
  17 Tháng tám 2019
 3. hoa du
  hoa du
  ok luôn Ken
  Ken cứ lấy hihi
  17 Tháng tám 2019
 4. Văn Kaiser
  Văn Kaiser
  Mơn shin
  17 Tháng tám 2019
 5. Văn Kaiser
  Văn Kaiser
  Nhìn chyntee
  17 Tháng tám 2019
 6. hoa du
  hoa du
  ahuyhuy
  17 Tháng tám 2019
 7. Văn Kaiser
  17 Tháng tám 2019
 8. The Joker
  The Joker
  Ủa Shin là ai ? =))
  17 Tháng tám 2019
 9. hoa du
  hoa du
  Shin là me :>>>
  17 Tháng tám 2019
 10. Văn Kaiser
  Văn Kaiser
  bạn shin à
  18 Tháng tám 2019
 11. hoa du
  hoa du
  gì zầy chời
  18 Tháng tám 2019
-->