Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. Trương Văn Trường Vũ
  17 Tháng tám 2019
 2. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Undetele đi anh :D Để cho mọi thứ sinh động hơn :D
  17 Tháng tám 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  undelete đâu đc?
  17 Tháng tám 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Quên mất , chỉ admin mới có quyền đó :D
  17 Tháng tám 2019
-->