Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Tóm lại các người lớn mà còn rõ cái tính trẻ con , còn cố chấp và bảo thủ nhiều lắm!
  17 Tháng tám 2019
 2. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Tôi sẽ xem các người làm ra cái gì ? Đừng bao giờ mong nó sẽ tốt hơn nhé!
  17 Tháng tám 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Sự hèn nhát của các người đã lớn quá mức tôi có thể tưởng tượng nổi!
  17 Tháng tám 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Anh tránh ra , em còn viết dài lắm!
  17 Tháng tám 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Tóm lại là một lũ hám danh!
  17 Tháng tám 2019
 6. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Thôi , cứ tiếp tục đi :D Còn cả tá thứ hay ho chờ các người biên kịch để tôi xem nữa!
  17 Tháng tám 2019
 7. Kyanhdo
  Kyanhdo
  bình tĩnh lại :D
  17 Tháng tám 2019
 8. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Hihi :D Đâu có tức :D
  17 Tháng tám 2019
-->