Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. kanna kamui
  kanna kamui
  Ơi anh =w=~~
  17 Tháng tám 2019
 2. Takudo
  Takudo
  \color{Green}{\fbox{Đẹp ko}}
  17 Tháng tám 2019
 3. Takudo
  Takudo
  $ \color{Green}{\fbox{Đẹp ko}}$
  17 Tháng tám 2019
 4. kanna kamui
  kanna kamui
  Đẹp đẹp
  17 Tháng tám 2019
 5. Takudo
  Takudo
  $ \color{Green}{\fbox{thấy anh giỏi hông}}$
  17 Tháng tám 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  Giỏi -_-
  17 Tháng tám 2019
 7. Takudo
  Takudo
  ...
  .-.
  17 Tháng tám 2019
 8. kanna kamui
  kanna kamui
  Liệu ... 2 có thể hướng dẫn em làm thử được không ? ;)))
  17 Tháng tám 2019
-->