Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ukm mà sao thế :v đẹp mà
  17 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Sao là sao, qua nhà m choie
  17 Tháng tám 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  17 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng tám 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  sắp đổi tên và đổi chức r
  17 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng tám 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  17 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng tám 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  rồi sẽ biết haha
  17 Tháng tám 2019
-->