Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The Joker

 1. hoa du
  hoa du
  cuối tháng t xin nghỉ nên chắc trong topic ứng tuyern có thể tuyển thêm nữa đọ
  t thử hỏi chị Vân hay Huy xem
  17 Tháng tám 2019
 2. The Joker
  The Joker
  Chỉ là có thể =))
  17 Tháng tám 2019
 3. hoa du
  hoa du
  ặc!
  17 Tháng tám 2019
 4. The Joker
  The Joker
  =))
  17 Tháng tám 2019
-->