Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. Takudo
  Takudo
  $\color{Pink}{\fbox{Quân (Chắc Chắn Thế)}}$
  17 Tháng tám 2019
 2. Mai Anh 2k5
  17 Tháng tám 2019
 3. Takudo
  Takudo
  ghê hông :v
  17 Tháng tám 2019
 4. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  gần = t :D
  17 Tháng tám 2019
 5. Takudo
  Takudo
  ghê, t lại bắt đầu sợ m rồi đấy .... :3 *lè lưỡi*
  17 Tháng tám 2019
 6. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  '':3 ''cái icon này là có ý gì ?:v
  17 Tháng tám 2019
 7. Takudo
  Takudo
  *lè lưỡi*
  17 Tháng tám 2019
 8. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  *vả* :v
  17 Tháng tám 2019
 9. Takudo
  Takudo
  *nhặt kính*
  *đứng dậy*
  *chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*
  17 Tháng tám 2019
 10. Takudo
  Takudo
  *mách cô*
  17 Tháng tám 2019
 11. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  m bị cận ak ?:v
  17 Tháng tám 2019
 12. Takudo
  Takudo
  ừ ....
  17 Tháng tám 2019
 13. Takudo
  Takudo
  Ngủ ngon ^^
  Byee~~~~
  17 Tháng tám 2019
 14. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  Ngủ ngon
  17 Tháng tám 2019
-->