Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  khoảng 3 h ms onl
  17 Tháng tám 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  ờm ,đợi onl ròi trả lời sau cũng được
  17 Tháng tám 2019
 3. Vũ Nhất Thiên
  17 Tháng tám 2019
 4. Kha_La
  Kha_La
  =.=
  17 Tháng tám 2019
 5. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  nữ,2k5,ở Hà Tĩnh ,thích nhảy,ghét sự giả dối:)
  17 Tháng tám 2019
 6. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  dân hà tĩnh trong này nhiều nhỉ
  dân nghệ an mới tìm dc 2 đồng hương
  19 Tháng tám 2019
 7. Trần Vân Anh 2k5
  19 Tháng tám 2019
-->