Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. kanna kamui
  16 Tháng tám 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  Ừ ^^
  16 Tháng tám 2019
 3. anlong6@gmail.com
  16 Tháng tám 2019
 4. kanna kamui
  kanna kamui
  Sao thế vậy ?
  16 Tháng tám 2019
 5. kanna kamui
  kanna kamui
  Thấy người ta hiền đột xuất hử
  16 Tháng tám 2019
 6. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Cái bức tranh sao nhiều người bảo vi phạm bản quyền vậy :D:D:D
  16 Tháng tám 2019
 7. kanna kamui
  kanna kamui
  Kệ nó đi, tui không quan tâm, bức tranh đó là gốc, biết thế không đăng lên còn hơn
  16 Tháng tám 2019
 8. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Tên tài khoản hiện tại: @kanna kamui Tên tài khoản mới: Aniko Tatsu???
  16 Tháng tám 2019
 9. kanna kamui
  kanna kamui
  Tui muốn đổi tên mà, không thích tên này lắm
  16 Tháng tám 2019
 10. anlong6@gmail.com
  16 Tháng tám 2019
 11. kanna kamui
  kanna kamui
  Cười gì
  16 Tháng tám 2019
 12. kanna kamui
  kanna kamui
  Bây giờ hãy gọi tui là Ryo đi
  16 Tháng tám 2019
 13. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Ryoma trong liên quân???
  16 Tháng tám 2019
 14. kanna kamui
  kanna kamui
  Ryo nó khác ông nội ơi
  16 Tháng tám 2019
 15. kanna kamui
  kanna kamui
  Ryo trong tiếng nhật ám chỉ đến con rồng đó
  16 Tháng tám 2019
 16. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  á Hahaha
  16 Tháng tám 2019
 17. kanna kamui
  16 Tháng tám 2019
 18. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  ドラゴン
  16 Tháng tám 2019
 19. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  ドラゴンミンアン
  16 Tháng tám 2019
 20. kanna kamui
  16 Tháng tám 2019
 21. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Google dịch
  Google翻訳
  16 Tháng tám 2019
 22. anlong6@gmail.com
  16 Tháng tám 2019
 23. kanna kamui
  kanna kamui
  Biết rồi
  16 Tháng tám 2019
-->