Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ủa sao ai cũng nhìn thế
  16 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tại con .... quan hệ rộng quá
  16 Tháng tám 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Đâu có ma :D
  16 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Rộng hơn ma là cái chắc
  16 Tháng tám 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Nhưng quan trọng là con đăng cái gì , họ thích thì họ mới like chứ
  16 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ai biết con đăng cái gì
  16 Tháng tám 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Mama xem ở cột '' Bài viết ''
  16 Tháng tám 2019
-->