Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi @Hiếu Kòii

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Xin chào!
  16 Tháng tám 2019
 2. @Hiếu Kòii
  @Hiếu Kòii
  Sao rồi. Nay chịu chào tui rồi à
  16 Tháng tám 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Cho hỏi anh là ai ?
  16 Tháng tám 2019
 4. @Hiếu Kòii
  @Hiếu Kòii
  Ko nhớ tui à? Omen.1412
  16 Tháng tám 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  À à , tưởng ai
  16 Tháng tám 2019
 6. @Hiếu Kòii
  @Hiếu Kòii
  Chuyện lạ đấy nhì
  16 Tháng tám 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Phải igrone anh nữa!
  16 Tháng tám 2019
 8. @Hiếu Kòii
  @Hiếu Kòii
  Là sao. Bỏ qua anh à. SAD
  16 Tháng tám 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Vì ... thôi bỏ đi
  16 Tháng tám 2019
 10. @Hiếu Kòii
  @Hiếu Kòii
  Vì.........gì? Sao em lại bỏ qua anh
  16 Tháng tám 2019
 11. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Anh khá phiền ạ :(( Và hơi dai ...
  18 Tháng tám 2019
 12. @Hiếu Kòii
  @Hiếu Kòii
  Ko đâu
  18 Tháng tám 2019
 13. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Nếu anh thay đổi em sẽ k irgone anh nữa
  18 Tháng tám 2019
 14. @Hiếu Kòii
  19 Tháng tám 2019
-->