Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhiqhhqb412004

 1. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  đây đây
  16 Tháng tám 2019
 2. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  lâu rồi 0 gặp
  17 Tháng tám 2019
 3. Monkey.D.Yato
  Monkey.D.Yato
  ừ, face hỏi hoa du ấy
  17 Tháng tám 2019
 4. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  đưa link đi, lười quá
  22 Tháng tám 2019
 5. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  ê, t hỏi rồi mà nó éo nói
  27 Tháng tám 2019
-->