Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thái Minh Quân

 1. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Cấm than vãn
  16 Tháng tám 2019
 2. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Ahehe...
  16 Tháng tám 2019
 3. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Cười gì, đập chết giờ
  16 Tháng tám 2019
 4. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Dữ quá hà!!! A hiu hiu
  16 Tháng tám 2019
 5. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Dữ lắm à, dữ như thế nào ?
  17 Tháng tám 2019
 6. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  dữ như... một cái gì đó
  17 Tháng tám 2019
 7. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Cái đó là cái gì?
  17 Tháng tám 2019
 8. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Bí mật quốc gia....
  17 Tháng tám 2019
 9. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nói không, ta trảm giờ
  17 Tháng tám 2019
 10. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Để suy nghĩ đã nè...
  17 Tháng tám 2019
 11. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nhanh , cho ngươi 30s để nói
  17 Tháng tám 2019
 12. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Hết giờ... Và
  17 Tháng tám 2019
 13. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nói lẹ
  17 Tháng tám 2019
 14. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  0,000001 giây
  17 Tháng tám 2019
 15. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Mệt quá đi, nghỉ
  17 Tháng tám 2019
 16. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Hết sức mệt...
  17 Tháng tám 2019
 17. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nè, tui chém chết giờ đó nghe
  17 Tháng tám 2019
 18. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Ahuhu....
  17 Tháng tám 2019
 19. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Cho hỏi tí đc không nè ?
  17 Tháng tám 2019
 20. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Gì vậy nè bạn nhỏ???
  17 Tháng tám 2019
 21. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Hành vi không phù hợp
  Làm sao mà bị phạt cái này vậy ?
  17 Tháng tám 2019
 22. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  chẳng biết em ơi.... chắc tại làm việc nhiều quá nên vài đứa không có thích, làm rối loạn tình hình ấy mà
  17 Tháng tám 2019
 23. Minh Minidora
  Minh Minidora
  không đc gọi là em nhá
  17 Tháng tám 2019
 24. Minh Minidora
  17 Tháng tám 2019
 25. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  híc híc.. lại nữa rồi
  17 Tháng tám 2019
 26. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Từ nay gọi là đại ca nhỏ, không được gọi là em
  17 Tháng tám 2019
 27. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nhớ chưa đó, ko là ta trảm
  17 Tháng tám 2019
 28. Thái Minh Quân
  17 Tháng tám 2019
 29. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nghe chưa
  17 Tháng tám 2019
 30. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Ú òa...
  17 Tháng tám 2019
 31. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Ta lại đập chết đó nghe, nghe hay không nghe
  18 Tháng tám 2019
 32. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  á ốh...................
  18 Tháng tám 2019
 33. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nghe không, tui đang điên lên đó nghe
  18 Tháng tám 2019
 34. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Dạ nghe.... Dữ thấy mồ luôn hà!!!
  18 Tháng tám 2019
 35. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Nhà ngươi hãy đọc thử bài confess mới xem
  21 Tháng tám 2019
 36. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  OK. Đưa link ra đây
  21 Tháng tám 2019
 37. Minh Minidora
 38. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Ta chém chết nhà ngươi
  22 Tháng tám 2019
 39. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Híc híc... Sao chém tui zạ
  22 Tháng tám 2019
 40. Minh Minidora
  Minh Minidora
  ngươi đọc hay chưa đọc cái trên thì cx phải nói cho ta bt chứ
  22 Tháng tám 2019
 41. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Đọc rùi kkk... Nhưng chưa phản hồi ngay
  22 Tháng tám 2019
 42. Minh Minidora
  Minh Minidora
  kệ, ta nghỉ
  22 Tháng tám 2019
 43. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Sao nghỉ zạ
  22 Tháng tám 2019
-->