Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Bộ mình quen bạn hả? :D
  16 Tháng tám 2019
 2. Quang Trungg
  Quang Trungg
  nâu :))
  16 Tháng tám 2019
 3. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Sao bạn nói là b quen nhể???
  16 Tháng tám 2019
 4. Quang Trungg
  Quang Trungg
  có thể tớ nhầm :< với bạn Hằng khác
  16 Tháng tám 2019
 5. Đỗ Hằng
  16 Tháng tám 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Comeback chưa anh :vv
  20 Tháng tám 2019
 7. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Sẽ quay lại :))))
  20 Tháng tám 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sẽ? :v Khi nào cơ?
  21 Tháng tám 2019
 9. Quang Trungg
  Quang Trungg
  khi nào có tc với em :>>
  21 Tháng tám 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  tc? :v
  21 Tháng tám 2019
 11. Quang Trungg
  Quang Trungg
  affection
  21 Tháng tám 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Đợi seach gì :D
  21 Tháng tám 2019
 13. phamkimcu0ng
  21 Tháng tám 2019
 14. Quang Trungg
  Quang Trungg
  xem đi :))
  21 Tháng tám 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hú hồn :v em dịch rồi :v
  21 Tháng tám 2019
 16. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Lúc đầu không xài em đoán sương sương :v Nhưng cần dùng để xác nhận lại :v
  21 Tháng tám 2019
 17. Quang Trungg
  21 Tháng tám 2019
 18. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thật à :3 Vậy khó lắm hehe :v Vì em không dễ ưa :v nói chi đến tc :vv
  21 Tháng tám 2019
 19. Quang Trungg
  Quang Trungg
  khó ms phải vượt qua :))
  22 Tháng tám 2019
 20. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Để xem :>
  22 Tháng tám 2019
 21. Quang Trungg
  22 Tháng tám 2019
 22. Quang Trungg
  Quang Trungg
  k trả lời luôn -.-
  22 Tháng tám 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  À, bị lạc trôi tb -.-
  23 Tháng tám 2019
 24. Quang Trungg
  Quang Trungg
  okii?
  23 Tháng tám 2019
 25. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :3 hông biết :v
  23 Tháng tám 2019
-->