Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  E không biết bật điện thoại
  Nhờ con bạn nó chụp nhưng nó bận
  16 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  16 Tháng tám 2019
 3. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  :0 kiên nhẫn đến 3 ngày nũa đi anh
  16 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  16 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  16 Tháng tám 2019
-->