Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  15 Tháng tám 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nó cần tìm người chơi cùng
  *cô đơn quá mà* :D
  15 Tháng tám 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  =.=
  15 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  sư phụ gọi ko thưa à
  15 Tháng tám 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  :v
  15 Tháng tám 2019
-->