Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Oánh sưng mỏ giờ
  15 Tháng tám 2019
 2. Kayaba Akihiko
  15 Tháng tám 2019
 3. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  Anh đã rõ rồi em Hiếu ơi :D
  15 Tháng tám 2019
 4. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Đó :3 +1 điểm thanh lịch :p
  15 Tháng tám 2019
 5. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  Ngoan +10 điểm :)
  15 Tháng tám 2019
 6. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Yeah :3 Về khoe mẹ :p
  15 Tháng tám 2019
 7. Kayaba Akihiko
  15 Tháng tám 2019
 8. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Hí hí
  16 Tháng tám 2019
 9. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  hé hé
  16 Tháng tám 2019
 10. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Khiếp như ma
  16 Tháng tám 2019
 11. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  hổng dám
  16 Tháng tám 2019
 12. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Rõ là vậy
  16 Tháng tám 2019
-->