Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Phủ Thiên
  15 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  cái mẹt....
  15 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ko tiếp chị à, đi đây *đau lòng*
  15 Tháng tám 2019
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  mẹt là gì
  15 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  15 Tháng tám 2019
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  đây bánh trái
  15 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hmm...bánh trái còn tươi ko đó *nghi*
  15 Tháng tám 2019
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  tươi chứ !! có cả nước trà
  15 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thế trà do ai pha vậy
  15 Tháng tám 2019
 10. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  em pha !! hỏi nhìu dậy !! mà vô nhà em có chuyện gì ko
  15 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chán ~ quá ~ nên ~ zô ~ chơi ~ í ~ mà
  15 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  15 Tháng tám 2019
 13. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  sao chán nè !! vậy bây giờ muốn chơi gì ?
  15 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hmm...ko có gì chơi hết, nch cho zui
  15 Tháng tám 2019
 15. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  xem phim đi !!
  15 Tháng tám 2019
 16. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  mà chuyện gì nói vui
  15 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  phim gì? anime?
  15 Tháng tám 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ko có chuyện gì hết, chán như con gián
  15 Tháng tám 2019
 19. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hiaz..
  15 Tháng tám 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  15 Tháng tám 2019
 21. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chán ghê
  15 Tháng tám 2019
 22. Phủ Thiên
  15 Tháng tám 2019
 23. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  pp TT.TT
  15 Tháng tám 2019
 24. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ukm pp
  15 Tháng tám 2019