Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Kha_La
  Kha_La
  avatar đó để lâu rồi
  15 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mà Minh chưa onl mà sao đổi sớm thế
  15 Tháng tám 2019
 3. Kha_La
  Kha_La
  kệ nó đi ,đợi nó onl rồi m hỉu liền hà
  15 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ??????????????????
  giờ nói luôn đi
  15 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  nói gì??
  15 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chớ m nói hỉu cái gì @.@
  15 Tháng tám 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  Avatar ý
  15 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  cơ mà hỉu cái gì
  15 Tháng tám 2019
 9. Kha_La
  Kha_La
  Sao đổi avt trước đó
  15 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nói luôn đi
  15 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  sợ nó ko onl
  15 Tháng tám 2019
 12. Kha_La
  Kha_La
  À mà ve t đổi avt liên quan gì đến thèm minh
  15 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ủa chớ tụi bây avatar đôi mà, đang đẹp
  15 Tháng tám 2019
 14. Kha_La
  Kha_La
  Nhìn mãi chán quá đổi kiểu khác
  15 Tháng tám 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mà hỉu là hỉu cái gì @.@
  15 Tháng tám 2019
-->