Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The Joker

 1. hoa du
  hoa du
  MC với TAPN WC 2018!
  14 Tháng tám 2019
 2. The Joker
  The Joker
  ??? viết cái gì đây ?
  14 Tháng tám 2019
 3. hoa du
  hoa du
  :p
  MC cùng với Tuấn Anh Phan Nguyễn vụ World Cup 2018!
  14 Tháng tám 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Sao không nhớ được :Đ
  Đi đâu lâu thế
  14 Tháng tám 2019
 5. The Joker
  The Joker
  Chẳng biết đi đâu =))
  14 Tháng tám 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  :v
  T hết đỉnh kout rồi :>
  14 Tháng tám 2019
 7. The Joker
  The Joker
  Vẫn đag đỉnh kout đây còn j =))
  14 Tháng tám 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Hết rồi =))
  15 Tháng tám 2019
 9. The Joker
  The Joker
  Chức này là ok rồi, chủ nhiệm CLB sử là ai vậy ? vẫn là chị Uyên à ? =))
  15 Tháng tám 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Vẫn là chị uyên thôi m
  15 Tháng tám 2019
 11. The Joker
  The Joker
  T ko onl lâu ngày giờ quay lại thấy mọi thứ cứ lung tung cả lên =))
  15 Tháng tám 2019
 12. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nhiều nhân tố mới
  Sự kiện mới là 1 Đống thứ mới luôn đó
  15 Tháng tám 2019
 13. The Joker
  The Joker
  =))
  15 Tháng tám 2019
-->