Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. Kha_La
  Kha_La
  gạp lại nó mà cứ như muốn chuiwrvaif câu cho hả giận ý ,cái mặt nó giả vờ dễ sợ ,lại còn cướp chỗ của mik
  14 Tháng tám 2019
 2. strong brave
  strong brave
  haizzzzzzz
  15 Tháng tám 2019
 3. Kha_La
  Kha_La
  hử
  15 Tháng tám 2019
 4. strong brave
  strong brave
  sao chửi thg nhỏ tội nó
  15 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  ko chửi ko được ,tức muốn chết ,vô trẽ rồi mà còn bị giành chỗ nũa
  15 Tháng tám 2019
 6. strong brave
  strong brave
  ai lại chửi gặp t cầm ghế phang vô đầu chứ láo
  15 Tháng tám 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  nó dám phang vo đầu ,nó giỏi chửi thôi ,ko ai chửi lại nó hết
  15 Tháng tám 2019
 8. strong brave
  strong brave
  ko chửi lại táng nó cho im mồm là oke
  15 Tháng tám 2019
 9. Kha_La
  Kha_La
  ,chửi cho hả giận
  15 Tháng tám 2019
 10. strong brave
  strong brave
  ko chửi dc chửi làm gì v
  15 Tháng tám 2019
 11. Kha_La
  Kha_La
  thì tránh chứ sao ,
  15 Tháng tám 2019
 12. strong brave
  strong brave
  haizzzz sợ m luôn
  15 Tháng tám 2019
 13. Kha_La
  Kha_La
  tìm đứa khác kể cho nó nghe cho hả gan
  15 Tháng tám 2019
 14. strong brave
  strong brave
  haha vui tính vậy
  15 Tháng tám 2019
 15. Kha_La
  Kha_La
  vui gì ,tức muốn hộc máu mà
  15 Tháng tám 2019
 16. strong brave
  strong brave
  avt tỏ vẻ bảnh trai
  15 Tháng tám 2019
 17. Kha_La
  Kha_La
  có á ,định lấy hình con trai mà thôi kệ
  15 Tháng tám 2019
 18. strong brave
  15 Tháng tám 2019
 19. Kha_La
  Kha_La
  sao 3d
  15 Tháng tám 2019
 20. strong brave
  strong brave
  m trai avt gái 3d
  15 Tháng tám 2019
 21. Kha_La
  Kha_La
  kệ thích con gái nên để hinhfcon gái đó mà
  15 Tháng tám 2019
 22. strong brave
  15 Tháng tám 2019
 23. Kha_La
  Kha_La
  Sao hả
  15 Tháng tám 2019
 24. strong brave
  strong brave
  sợ m lây t thôi
  15 Tháng tám 2019
 25. Kha_La
  Kha_La
  M 3D sẵn rồi lau gì
  15 Tháng tám 2019
 26. strong brave
  strong brave
  t thẳng sợ m lây qua t ấy
  15 Tháng tám 2019
 27. Kha_La
  Kha_La
  Khỏi lo
  15 Tháng tám 2019
-->