Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tam Cửu

 1. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Cô có răng cà rồng íiiiiii!
  14 Tháng tám 2019
 2. Harry Nanmes
  14 Tháng tám 2019
 3. Tam Cửu
  Tam Cửu
  thế cô ấy lấy đá mài đi mấy cm rồi sao
  14 Tháng tám 2019
 4. Tam Cửu
  Tam Cửu
  0o0
  14 Tháng tám 2019
 5. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Hmmm, xem nào, cô ấy mới chỉ mòn một bên- bên trái thoai. Mà không phải lấy đá, cô ấy dùng hẳn sắt cơ. Mẻ tầm 0,05mm răng.
  14 Tháng tám 2019
-->