Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  sao chưa có title nhỉ?
  14 Tháng tám 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  14 Tháng tám 2019
 3. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Mới nói làm sao có liền vậy anh :)
  14 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  suỵt
  đang phá tb nó ...
  14 Tháng tám 2019
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Có thì chỉ cho cách bình luận nát wall mà chả nhận 1 tb nào cả :D
  14 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thành viên bỏ qua...
  14 Tháng tám 2019
 7. Tín Phạm
  14 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  14 Tháng tám 2019
 9. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Tạo ht
  14 Tháng tám 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  sorry hai bà, tui mới di học về
  14 Tháng tám 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  14 Tháng tám 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  hai người bắt tay làm gì mờ ám đó =-=
  14 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  *ngửi thấy mùi nguy hiểm*
  14 Tháng tám 2019
-->