Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Maria Mariko

 1. hoa du
  hoa du
  Ơ đấy thì tính cái gì hả bạn!
  Bé này cong thuộc loại 12 tuổi làm bài lớp 12 kia
  14 Tháng tám 2019
 2. Maria Mariko
  Maria Mariko
  khá khen cho búp măng
  chắc cậu ta k cần đi học vẫn thành thiên tài
  14 Tháng tám 2019
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  =_= ai đây ?
  14 Tháng tám 2019
 4. Maria Mariko
  Maria Mariko
  nhok họ nguyễn
  đổi tên rùi
  14 Tháng tám 2019
 5. Phủ Thiên
  15 Tháng tám 2019
 6. Maria Mariko
  15 Tháng tám 2019