Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. View previous comments
 2. Kha_La
  Kha_La
  m bao nhiêu vậy ,nói ra thì lại thấy mệt
  14 Tháng tám 2019
 3. strong brave
  strong brave
  thôi ko nhắc nx em mập hơn chị
  14 Tháng tám 2019
 4. Kha_La
  Kha_La
  à chắc là vậy nhỉ :D
  14 Tháng tám 2019
 5. strong brave
  strong brave
  cười nhan hiểm ghê
  14 Tháng tám 2019
 6. Kha_La
  Kha_La
  vậy đổi :)
  14 Tháng tám 2019
 7. strong brave
  strong brave
  càng nhan hiểm hơn
  14 Tháng tám 2019
 8. Kha_La
  Kha_La
  :mad: hết nham hiểm
  14 Tháng tám 2019
 9. strong brave
  strong brave
  sợ r
  14 Tháng tám 2019
 10. Kha_La
  Kha_La
  vậy mới đúng chứ
  14 Tháng tám 2019
 11. strong brave
  14 Tháng tám 2019
 12. Kha_La
  14 Tháng tám 2019
 13. strong brave
  strong brave
  cắn h
  14 Tháng tám 2019
 14. Kha_La
  Kha_La
  cắn thử cái xem biết liền hà ,chỉ sợ ko có gan
  14 Tháng tám 2019
 15. strong brave
  strong brave
  cái gì chị là ai mà em phải sợ cắn
  14 Tháng tám 2019
 16. Kha_La
  Kha_La
  òa mà chừ mới nghĩ lại ,m có cắn được đâu mà ....
  14 Tháng tám 2019
 17. strong brave
  strong brave
  haizzz thử mà gần nhau xem cắn ko trượt phát lào
  14 Tháng tám 2019
 18. Kha_La
  Kha_La
  đợi tết con cò đi
  14 Tháng tám 2019
 19. strong brave
  strong brave
  ko hỉu
  14 Tháng tám 2019
 20. Kha_La
  Kha_La
  đợi tết con cò m mới cắn được t
  14 Tháng tám 2019
 21. strong brave
  strong brave
  nhầm tí tại 12 con giáp ko thuộc tết con cò là còn mấy năm nx z
  14 Tháng tám 2019
 22. Kha_La
  Kha_La
  nghĩa là ko bao giờ đó :mad:
  14 Tháng tám 2019
 23. strong brave
  strong brave
  trời 12 con giáp làm gì có con cò haizzzzz
  14 Tháng tám 2019
 24. Kha_La
  Kha_La
  vì vạy mới nói ,
  14 Tháng tám 2019
 25. strong brave
  strong brave
  ra lớp 1 hc lại đi
  14 Tháng tám 2019
 26. Kha_La
  Kha_La
  học lại cái chi
  14 Tháng tám 2019
 27. strong brave
  strong brave
  12 con giáp làm gì có con cò mà kêu tết cò
  14 Tháng tám 2019
 28. Kha_La
  Kha_La
  nói vậy là thể hiện việc ko bao giờ xảy ra ý .ko hiểu chi hết
  14 Tháng tám 2019
 29. strong brave
  strong brave
  là sao ko hiểu
  14 Tháng tám 2019
 30. Kha_La
  Kha_La
  ko bao giờ xảy ra việc m đánh được t
  14 Tháng tám 2019
 31. strong brave
  strong brave
  m muốn t đánh lắm hả
  14 Tháng tám 2019
 32. Kha_La
  Kha_La
  ko ,chỉ là t giải thích cho m hiểu thế nào là tết con cò thôi
  14 Tháng tám 2019
 33. strong brave
  strong brave
  muốn bị đánh ko
  15 Tháng tám 2019
 34. Kha_La
  Kha_La
  có đứa điên mới mún đó
  15 Tháng tám 2019
 35. strong brave
  strong brave
  giống bé đó @@
  15 Tháng tám 2019
 36. Kha_La
  Kha_La
  bé nào thế ,t là nam mà
  15 Tháng tám 2019
 37. strong brave
  strong brave
  m tin t là 3d ko
  15 Tháng tám 2019
 38. Kha_La
  Kha_La
  tin
  15 Tháng tám 2019
 39. strong brave
  strong brave
  m là trai đúng ko thế t là gái ><
  15 Tháng tám 2019
 40. Kha_La
  Kha_La
  ờ ,kệ m ,t là trai chính gốc ,mà m là gái thì sao thành 3 d thế
  15 Tháng tám 2019
 41. strong brave
  strong brave
  t m 3d nên t cx muốn 3d theo
  15 Tháng tám 2019
 42. Kha_La
  Kha_La
  m 3d thì kệ kéo t vô làm chi
  15 Tháng tám 2019
 43. strong brave
  strong brave
  ờ ha quên ><
  15 Tháng tám 2019
 44. Kha_La
  Kha_La
  m quên chứ t ko quên
  15 Tháng tám 2019
 45. strong brave
  strong brave
  hixxx em là trai thẳng nha 3 eo thẳng hết eo thứ 2 hơi thừa tí thui
  15 Tháng tám 2019
 46. Kha_La
  Kha_La
  kệ ,ko liên quan tới t
  15 Tháng tám 2019
 47. strong brave
  strong brave
  t là trai m là gái
  15 Tháng tám 2019
 48. Kha_La
  Kha_La
  đảo ngược lại là đúng liền
  15 Tháng tám 2019
 49. strong brave
  strong brave
  đánh nhau ko
  15 Tháng tám 2019
 50. Kha_La
  Kha_La
  ko đánh ,quân tử động khẩu
  15 Tháng tám 2019
 51. strong brave
  strong brave
  haizzzzz
  15 Tháng tám 2019
-->