Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi strong brave

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  anh có chắc về câu hỏi của mình không?
  14 Tháng tám 2019
 2. strong brave
  14 Tháng tám 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  anh đổi tên thì phải viết hoa chứ
  viết thường xấu quá ...
  14 Tháng tám 2019
 4. strong brave
  strong brave
  ờ ha quên
  14 Tháng tám 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  14 Tháng tám 2019
-->