Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi strong brave

 1. sóc con
  sóc con
  Đúng rồi
  14 Tháng tám 2019
 2. strong brave
  strong brave
  nhìn nó hỏi bài hmf thấy ghê
  14 Tháng tám 2019
 3. sóc con
  sóc con
  Haha
  14 Tháng tám 2019
 4. strong brave
  strong brave
  càng ngày nhiều người học càng giỏi v
  14 Tháng tám 2019
 5. sóc con
  sóc con
  Đúng
  14 Tháng tám 2019
 6. sóc con
  sóc con
  E cx vậy mà
  14 Tháng tám 2019
 7. strong brave
  strong brave
  v: ^^ 2k4 hả
  14 Tháng tám 2019
 8. Phủ Thiên
  14 Tháng tám 2019
 9. sóc con
  sóc con
  Là sao
  14 Tháng tám 2019
 10. strong brave
  strong brave
  em sóc nâu 2k4 hả
  14 Tháng tám 2019
 11. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  =_= tính phá wall em hả
  14 Tháng tám 2019
 12. strong brave
  strong brave
  đánh nhau ko e
  14 Tháng tám 2019
 13. sóc con
  sóc con
  Thôi đi
  14 Tháng tám 2019
 14. sóc con
  sóc con
  E 2k6 nha
  14 Tháng tám 2019
 15. strong brave
  strong brave
  wow 2k4 sao lớn dữ
  14 Tháng tám 2019
 16. sóc con
  sóc con
  who 2k4
  14 Tháng tám 2019
 17. Phủ Thiên
  14 Tháng tám 2019
 18. sóc con
  sóc con
  Sao
  14 Tháng tám 2019