Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thái Minh Quân

 1. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Không cho phép kêu than
  14 Tháng tám 2019
 2. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Sao vại nè... Híc híc
  14 Tháng tám 2019
 3. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Sao cứ mỗi lần gặp là lại khóc thế nhỉ, chán ghê
  14 Tháng tám 2019
 4. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Hiuhiu, tâm trạng lắm ạ. Kiếm nhỏ nhỏ nói chuyện mỏng thôi à
  14 Tháng tám 2019
 5. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Vậy nói đi, ta nghe đây
  14 Tháng tám 2019
 6. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Oa oa, chẳng qua là chút chuyện nhỏ xíu ở CLB á. Giải quyết xong roài nè
  14 Tháng tám 2019
 7. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Kệ you, ta chỉ nghe chuyện mỏng thôi
  14 Tháng tám 2019
 8. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Chuyện mỏng là....chuyện thời gian đi học của you á. You bắt đầu đi học ngày nào
  14 Tháng tám 2019
 9. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Ta đi học ngày nào là kệ ta, you cấm hỏi
  Nói chuyện mỏng khác đi
  14 Tháng tám 2019
 10. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Aaaaaaa...hỏng chịu đâu
  14 Tháng tám 2019
 11. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Đánh sai chính tả kìa, hổng chịu thì làm gì được ta
  14 Tháng tám 2019
 12. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Kkk, thì...làm thinh thôi chứ biết sao giờ, a hehe
  14 Tháng tám 2019
 13. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Im lặng nhiều hóa tự kỉ
  14 Tháng tám 2019
 14. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Sao lại tự kỷ ta!!!!
  14 Tháng tám 2019
 15. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Hãy trung thực thầy @Thái Minh Quân nhỉ?
  Nếu sai thìminhf xin lỗi và sửa thôi, đừng lấp liếm!
  14 Tháng tám 2019
 16. Minh Minidora
  Minh Minidora
  15 Tháng tám 2019
-->