Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phủ Thiên

 1. sóc con
  sóc con
  cần chị đặt avt đôi hơm :D
  13 Tháng tám 2019
 2. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  cũng chưa biết nữa
  14 Tháng tám 2019
 3. sóc con
  sóc con
  Haha
  14 Tháng tám 2019
 4. Đỗ Hằng
  14 Tháng tám 2019
 5. strong brave
  strong brave
  làm luôn
  15 Tháng tám 2019
 6. sóc con
  sóc con
  Làm j
  15 Tháng tám 2019
 7. Đỗ Hằng
  15 Tháng tám 2019
 8. strong brave
  strong brave
  avt đó
  15 Tháng tám 2019
 9. sóc con
  sóc con
  Ko làm nx
  15 Tháng tám 2019