Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Họ nhìn thấy em có tài năng nên họ mới tuyển dụng :D Công nhận em giỏi thật đấy!
  13 Tháng tám 2019
 2. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Em đang sad nặng với điểm kiểm tra chị ơi T_T
  13 Tháng tám 2019
 3. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Sao thế?
  13 Tháng tám 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Buồn lắm @@
  13 Tháng tám 2019
 5. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Cố lến nào! nhiều lúc chị cũng bị điểm kém mà. Bị điểm kém nhiều riết rồi quen luôn á :D Có con bạn chị điểm Tiếng anh thường được 6-7 điểm, nhưng rồi có một lần nó bị 0 luôn @@
  13 Tháng tám 2019
 6. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Em được 11/20
  13 Tháng tám 2019
 7. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Vậy là được 1 nửa rồi này :D Cố gắng công lao sẽ được đền đấp. Chờ ngày em được 20/20
  13 Tháng tám 2019
 8. Ng T Dũng
  13 Tháng tám 2019
-->