Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi strong brave

 1. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  có rồi hí hí, mới có luôn
  13 Tháng tám 2019
 2. strong brave
  strong brave
  hồi nào con nào ns
  14 Tháng tám 2019
 3. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
 4. strong brave
  strong brave
  con nào
  14 Tháng tám 2019
 5. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  14 Tháng tám 2019
 6. strong brave
  strong brave
  bạn bè vs nhau giấu làm gì quỳnh hả
  14 Tháng tám 2019
 7. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  14 Tháng tám 2019
 8. strong brave
  strong brave
  bé H chăng
  14 Tháng tám 2019
 9. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
 10. strong brave
  strong brave
  -_- thế con nào ns
  14 Tháng tám 2019
 11. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  tui để avt đôi vơi snos ấy
  14 Tháng tám 2019
 12. strong brave
  strong brave
  nói luôn đi bạn bè mà giấu làm gì ,tui đâu ăn thịt nó đâu mà sợ
  14 Tháng tám 2019
 13. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  như ông thấy đấy, chả có đưa snaof cả
  14 Tháng tám 2019
 14. strong brave
  strong brave
  sao trên kia ông kêu có
  14 Tháng tám 2019
 15. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
 16. strong brave
  strong brave
  thì khainhanh
  14 Tháng tám 2019
 17. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  14 Tháng tám 2019
 18. strong brave
  strong brave
  @@ xạo
  14 Tháng tám 2019
 19. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  14 Tháng tám 2019
-->