Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thaoktp@pvi.com.vn

 1. Thảo Nguyễn 緑
  13 Tháng tám 2019
 2. Kannahana-chan
  Kannahana-chan
  cái đứa nói "nhô bạn mình nè" là tui đóa
  13 Tháng tám 2019
 3. Kannahana-chan
  Kannahana-chan
  tui có 2 nick
  13 Tháng tám 2019
 4. Kannahana-chan
  Kannahana-chan
  hỉu hơm
  13 Tháng tám 2019
 5. Thảo Nguyễn 緑
  13 Tháng tám 2019
 6. Thảo Nguyễn 緑
  Thảo Nguyễn 緑
  nhưng hình như mình không có quen bạn .-.
  13 Tháng tám 2019
 7. Kannahana-chan
  Kannahana-chan
  thế bạn có quen người đã nhắn tin cho bạn hông
  13 Tháng tám 2019
 8. Thảo Nguyễn 緑
  Thảo Nguyễn 緑
  không bạn =))
  13 Tháng tám 2019
 9. Kannahana-chan
  13 Tháng tám 2019