Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Tungtom
  Tungtom
  :W
  12 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  có ai ko
  12 Tháng tám 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  kko
  12 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hả, ai cũng nghĩ vậy hả, ồ, bắt tay mệt đây
  12 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  có tao nè
  12 Tháng tám 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  =-=
  12 Tháng tám 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  sao vậy ???
  12 Tháng tám 2019
 8. Tungtom
  12 Tháng tám 2019
 9. Kha_La
  12 Tháng tám 2019
 10. Tungtom
  12 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Tép con gái cute
  12 Tháng tám 2019
 12. Kha_La
  Kha_La
  cho 1000 like
  12 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  13 Tháng tám 2019
 14. anlong6@gmail.com
  13 Tháng tám 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  =_=
  13 Tháng tám 2019
 16. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ủa, t nhớ thằng NPT phe với em gái Tép mà
  13 Tháng tám 2019
 17. Kha_La
  Kha_La
  ủa ,NPT là gì
  13 Tháng tám 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  tên thằng kia
  13 Tháng tám 2019
 19. Kha_La
  Kha_La
  thèn nào ,dịch ra đi
  13 Tháng tám 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ko bk, nó kêu tên nó là NPT
  13 Tháng tám 2019
 21. Kha_La
  Kha_La
  nguyễn phan thành hả
  13 Tháng tám 2019
 22. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nó ko nói, chỉ nói là NPT thôi :D
  13 Tháng tám 2019
 23. Kha_La
  Kha_La
  ờm mà của tung tom hả
  13 Tháng tám 2019
 24. Nguyễn T.T Vy
  13 Tháng tám 2019
 25. Kha_La
  Kha_La
  òh
  13 Tháng tám 2019
-->