Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi WHO ARE YOU ???

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Là sao bạn nhỉ?
  12 Tháng tám 2019
 2. WHO ARE YOU ???
  WHO ARE YOU ???
  phải ns sao cho hợp tình hợp nghĩa nhở
  MU cho chesea săn hành 4 quả !!!!!!!!!!!1
  12 Tháng tám 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Haha! Tưởng gì?
  Man vẫn đang tìm kiếm một danh hiệu, ít nhất thì cũng cái C2 như của Chel mùa trước!
  Mà ngoại hạng thì cũng đang còn dài lắm!
  12 Tháng tám 2019
 4. WHO ARE YOU ???
  WHO ARE YOU ???
  mu cx có c2 rồi mà sau năm chel luôn
  12 Tháng tám 2019
 5. WHO ARE YOU ???
  WHO ARE YOU ???
  quên đi trước năm chel
  12 Tháng tám 2019
 6. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Hehe! ManU năm nay chỉ đá trong nước nên rảnh rang!
  12 Tháng tám 2019
 7. WHO ARE YOU ???
  WHO ARE YOU ???
  đá c2 nữa mà chú
  12 Tháng tám 2019
 8. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Haha!
  À, ừ!
  12 Tháng tám 2019
-->