Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Hằng

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Kaka em hi lô chị :D
  11 Tháng tám 2019
 2. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Nêu cảm nhận coi, làm lớp trưởng có áp lực lắm hông? :D
  11 Tháng tám 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Nói chung thì hơi bị sướng vì có thể ra lệnh bọn kia còn đến cuối năm hơi đau óc vì dính bảng điểm thi đưa :D
  11 Tháng tám 2019
 4. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Em có ý kiến thêm về việc thưởng phạt gì không? Ngoài nội quy ý
  11 Tháng tám 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Hơi bị nhiều chị , đứa nào ngoan thì sẽ có quà riêng . Mà không ngoan cũng có quà :D
  11 Tháng tám 2019
 6. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Thưởng gì thế, mà làm sao thì được thưởng? :D
  11 Tháng tám 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Có 2 cách đơn giản để có thưởng lớn : Nghiêm túc hoặc vi phạm . Vi phạm thì quà sẽ rất to :D Thú vị lắm :D
  11 Tháng tám 2019
 8. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  À. Nếu thưởng bé ngoan bằng việc miễn trực nhật được không nhỉ? :D
  11 Tháng tám 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Cái đó tùy nha chị , nếu phạm vi công việc ít thì miễn , còn nhiều thì thôi :D Em thì đơn giản , đứa nào vi phạm là có thông báo cho phụ huynh tức khắc :D
  12 Tháng tám 2019
 10. Đỗ Hằng
  12 Tháng tám 2019
 11. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Ok cảm ơn em
  12 Tháng tám 2019
 12. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Nói chung quan trọng là sức chịu đựng và trách nhiệm của chị thôi :D
  12 Tháng tám 2019
 13. Đỗ Hằng
  12 Tháng tám 2019
 14. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Khi nào trụ không nổi thì xin rút :D Cố lên :D
  12 Tháng tám 2019
 15. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Ahihi
  Chị sẽ cố
  Cảm ơn em, chị mà bị cách chức thì không phải là chị nữa, ahihi :D
  12 Tháng tám 2019
 16. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Kaka :D
  12 Tháng tám 2019
-->