Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  oK NÈ :D
  11 Tháng tám 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ho hỏi đang học tập chị kyanhdo đúng ko
  mà đi trả nta like thế ??
  Vui nhaaaaa
  11 Tháng tám 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Kaka mình rảnh thì đi làm thôi :D
  11 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  hiii
  2k6 nhỉ ?
  11 Tháng tám 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Uk anh :D
  11 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  nãy nghịch tb thành ra rep muộn sr nhe
  mà định thi chuyên à
  11 Tháng tám 2019
 7. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Vâng anh :D
  12 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  chuyên môn j đấy
  12 Tháng tám 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Bí mật
  12 Tháng tám 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  anh đang định lí
  12 Tháng tám 2019
 11. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Lý cũng ổn , em thì trừ sử , sinh , văn ra còn lại môn nào cũng ổn
  12 Tháng tám 2019
-->